Bytový dům u hlavního nádraží zahaluje mnoho nepravdivostí

V době nedávno minulé, se dvakrát pokusila opozice v Zastupitelstvu města, svolat mimořádné jednání. Jedním z důvodů proč tomu tak bylo, byly připomínky opozice k předkládaným materiálům . Bohužel koalice nám to neschválením programu schůze, ani jednou neumožnila. Ne nadarmo si pan primátor pochvaluje "koalice na radnici je kompaktní".

Úroveň a kvalitu předkládaných materiálů, bych chtěl dokumentovat na případě demolice bytového domu č.p. 2560 - 2562, na náměstí Jana Pernera. V předloženém materiálu je řada mylných informací, polopravd a lží. Tou největší je tvrzení, že demolice  tohoto domu je nejlevnější variantou. To je stejná lež, jako ta, že atomová energie je tou nejlevnější. Je, ale jen tehdy, když se nepočítají další náklady, které s touto výrobou bezprostředně souvisí jako je vybudování skladu vyhořelého paliva apod. Stejně jako, u zmiňovaného domu, jsou uváděny pouze přímé náklady demolice, ale tiše se mlčí o tom, že dům byl v roce 2014 za více než 12 milionů kompletně zrekonstruován a bylo do něj pravidelně investováno v rámci údržby i v dalších letech. Naposledy letos v červnu téměř půl milionu korun za rekonstrukci topení. Odhaduji, že zůstatková hodnota domu může být 5 milionů korun. K tomu je připočíst 38 bytů, které mají být zlikvidovány, což znamená ztrátu dalších 19 milionů korun. To ale není vše, ještě musíme připočíst hodnotu náhradních bytů, které město musí stávajícím nájemníkům nabídnout. A nakonec vlastní demolice ve výši 4 milionů korun. Výsledná cena demolice domu znamená pro město vynaložené náklady kolem 50 milionů korun.

Další lží , která se měla stát pravdou, je tvrzení, že musí být postavena protihluková stěna a to nejspíše z obou stran domu. Ve skutečnosti teoretický výpočet ukázal, že může dojít k překročení povolené hranice hluku a to o 1 dB. Proto bylo orgány hygieny rozhodnuto, že rekonstruované přednádraží bude uvedeno do provozu, poté  dojde ke změření hluku a teprve na základě výsledků bude rozhodnuto, zda bude nutná protihluková stěna nebo ne.

Demolicí domu ani neotevřeme prostor až k Lidlu, jak tvrdí pan primátor, v cestě totiž stojí veliká tepelná výměníková stanice, trafostanice a navíc je tam ještě vjezd na první kolej, pro nejen osobní auta.  Nikdo, dle mých informací, se ani nepokusil zjistit, zda je vůbec přeložka těchto zařízení možná.Otevřením prostoru se ztratí i charakter náměstí, který přirozeně tento dům vytváří. Na vizualizaci prostoru přednádraží, který byl otištěn v posledním Radničním zpravodaji, bytový dům ještě stoji.

Navíc  doposud nebylo zastupitelstvem rozhodnuto ani o vybudování terminálu B ani o způsobu spojení nádraží s Duklou.  Zastupitelstvo města totiž uložilo primátorovi města předložit oba záměry ke schválení do 31.3.2017. Přesto toto zastupitelstvo již rozhodlo o uvolnění částky 1 190 000,- Kč na zpracování projektové dokumentace na přemostění kolejiště prostřednictvím lávky..??

Vánoce prý přinášejí zázraky,ale mně by stačilo, kdyby někteří zastupitelé, kteří musí hlasovat podle rozhodnutí politických zastupitelských klubů, našli v sobě dost síly a začali hlasovat podle zdravého rozumu a svého přesvědčení.  

ing. Jan Linhart, člen zastupitelského klubu Patrioti Pardubic