Boj proti spalovně v Rybitví zdaleka nekončí

V poslední době se znova začalo diskutovat o možnosti znovuobnovení provozu spalovny nebezpečného odpadu v obci Rybitví. Poté, co zastupitelstvo města Pardubice, odmítlo koupit tuto "hromadu šrotu" za nesmyslných požadovaných 35 milionů korun, se objevil další strašák, který spočívá v tom, že v rámci změny územního plánu obce Rybitví dostane investor a vlastník, kterým je firma AVE CZ odpadové hospodářství, byť jen malou šanci na obnovení jejího provozu. Současný záměr změny územního plánu sice přímo neposuzuje záměr znovuobnovení provozu spalovny jedů, ale přesto je nutno firmě AVE ukázat, že pardubická veřejnost považuje obnovení provozu spalovny nejen za scestné, ale především nebezpečné, vytvářející zdravotní rizika, která nejsme schopni v současné době ani úplně detekovat, natož se proti nim účinně chránit.

Město Pardubice, obec Rybitví ani Pardubický kraj spalovnu nebezpečných odpadů nepotřebují, a proto s ní v plánech odpadového hospodářství ani nepočítají.

Kromě starých zátěží, které nelze jednoduše spálit, není v celém kraji žádný nebezpečný odpad, který by nebyl zákonným způsobem likvidován.

Z hlediska energetického využití odpadů je v kraji významným zařízením provoz prachovické cementárny, která umožňuje v rámci spoluspalování využít až 85 tisíc odpadů ročně. Navíc jsou na území kraje dvě spalovny nebezpečných odpadů - v krajské nemocnici Pardubice a v Hamzově léčebně v Luži-Košumberku. Doporučeným řešením v této oblasti je nikoli spalování, ale snižování měrné produkce nebezpečných odpadů.

Byl bych rád, kdyby si veřejnost z Pardubic a jejich okolí vzpomněla na několikatisícové veřejné projednávání spalovny na zimním stadionu a na petici, kterou podepsalo téměř 50 tisíc našich spoluobčanů. Na obou akcích bylo jasně vyjádřeno, že v jejich veřejném zájmu není znovuobnovení provozu spalovny nebezpečných odpadů.

Připomínky veřejnosti k této změně je možno předávat nejpozději dne 6. března 2017 na magistrát města Pardubic nejlépe k rukám paní Zmítkové.

Zapojení občanů do veřejného projednávání změny územního plánu je důležité proto, aby byl jasně deklarován veřejný zájem v tom, že spalovnu jedů na návětrné straně města nechceme.

— Jan Linhart, předseda spolku Zelená pro Pardubicko a zastupitel města