Proč demolice domu tak spěchá? Nikdo netuší

V poslední době hýbe pardubickou veřejností demolice bytového domu č.p. 2560 - 2562 na náměstí Jana Pernera, kterou usilovně  prosazuje vedení města. Nejsou vůbec známy důvody, proč tak spěchají, demolice domu totiž vůbec nesouvisí s rekonstrukcí  přednádraží.

Spěchají dokonce tak, že Rada města vyhlásila výběrové řízení na dodavatele demolice domu, ačkoliv Zastupitelstvo města peníze na  úhradu demolice neuvolnilo. Dům údajně vadí výstavbě terminálu B, jehož realizace také nebyla dosud schválena. Rozhodující pozemky  jsou navíc v majetku soukromého vlastníka, který je nechce městu prodat, lépe řečeno požaduje takovou cenu, která je pro město nepřijatelná. Doposud nebyl předložen jediný relevantní důvod, proč se s demolicí tak spěchá. Navíc v předloženém materiálu, na základě  kterého schválilo Zastupitelstvo města jeho demolici, byla řada mylných informací, polopravd a lží. Tou největší je tvrzení, že demolice tohoto domu je nejlevnější variantou. Jsou totiž uváděny pouze přímé náklady demolice, ale tiše se mlčí o tom, že dům byl v roce 2014 za více než 12 milionů kompletně zrekonstruován a bylo do něj pravidelně investováno v rámci  údržby i v dalších letech. Naposledy letos v červnu téměř půl milionu korun za rekonstrukci topení. V operativní evidenci majetku města je objekt bytového domu nám. Jana Pernera 2560-2562 evidován v aktuální ceně 7,4 milionu korun. K tomu je nutné připočíst 38 bytů, které mají být zlikvidovány, což znamená ztrátu dalších 40 milionů korun. To ale není stále vše, ještě musíme připočíst hodnotu náhradních bytů, které město musí stávajícím nájemníkům nabídnout, ztrátu  nájemného a nakonec vlastní demolice ve výši čtyř milionů. Výsledná cena likvidace tohoto domu znamená pro město náklady přibližně  100 milionů korun.

Další lží, která se měla stát pravdou, je tvrzení, že musí být postavena protihluková stěna, a to nejspíše z obou stran domu. Ve skutečnosti teoretický výpočet ukázal, že může dojít k překročení povolené hranice hluku a to o 1 dB. Proto bylo orgány hygieny rozhodnuto, že rekonstruované přednádraží bude uvedeno do provozu, poté dojde ke změření hluku a  teprve na základě výsledků bude rozhodnuto, zda bude nutná protihluková stěna, nebo ne. Navíc se v poslední době objevilo jiné  technické řešení tzv. nucené větrání bytů s možností doplnění rekuperací. Protože není třeba otevírat okna, je zajištěna i hluková čistota. Tím by dokonce odpadla i nutnost vybudovat protihlukovou stěnu, pokud by se ukázala její potřeba. Brání také vlhnutí zdiva.

Podle mých informací navíc město odmítlo nabídku soukromého investora na odkup nemovitosti. Zvláštní přístup má vedení města k nájemníkům. Těm, kteří statečně vzdorují tlaku města na své vystěhování, nabízí odměnu 20 tisíc  korun. Těm, kteří podlehli tlaku města a již se vystěhovali, nenabízejí žádné peníze, ale dávají jim "jako odměnu" nájemní smlouvy na  dobu určitou jednoho roku, ačkoliv původně měli nájemní smlouvy na dobu neurčitou.

Každé město má povinnost hospodařit s majetkem pro dobro občanů. Pokud vyvstanou sebemenší pochybnosti o tom, že se město nechová jako dobrý hospodář, občané mají právo chtít nápravu. Takoví aktivní občané se i v Pardubicích ozývají, a proto jim chceme  jako odpovědní zastupitelé pomoci.

— Jan Linhart, zastupitel za Patrioty Pardubic

Mutace - Mladá fronta DNES - pardubický kraj