Členové výborů a komisí

Ing. Jan Kristl

Ing. Jan Kristl

Finanční výbor zastupitelstva Města Pardubice

Ing. Jiří Lejhanec

Ing. Jiří Lejhanec

Předseda komise
pro rozvoj MO Pardubice I

Ing. Přemysl Kunt

Ing. Přemysl Kunt

Komise pro školství, kulturu
a tělovýchovu MO Pardubice I

Pavel Nevečeřal

Pavel Nevečeřal

Kontrolní výbor MO Pardubice I

Ing. Miroslav Mareš

Ing. Miroslav Mareš

Finanční výbor MO Pardubice I

Ing. Ondřej Nečas

Ing. Ondřej Nečas

Komise školská, kultury, mládeže a sportu ZMO Pardubice II

Petr Hemský

Petr Hemský

Komise pro bezpečnost a komunity ZMO Pardubice V; Místní komise Dukla; Komise pro školství, kulturu, sport a mládež ZMO Pardubice V; Komise pro životní prostředí, dopravu a bydlení ZMO Pardubice V

Věra Šmoková

Věra Šmoková

Místní komise Jesničánky ZMO Pardubice V

Ondřej Ipser

Ondřej Ipser

Místní komise Višňovka ZMO Pardubice V

Mgr. Tomáš Zelený

Mgr. Tomáš Zelený

Komise pro strategii a rozvoj obvodu ZMO Pardubice V

Vladimír Mlejnek

Vladimír Mlejnek

Komise pro školství, kulturu, sport a mládež ZMO Pardubice V

MUDr. Tomáš Rejda

MUDr. Tomáš Rejda

Radní zastupitel MO Pardubice V

Dušan Rodr

Dušan Rodr

Finanční výbor Pardubice VII