Ing. Jan Linhart

Ing. Jan Linhart

Osobní a současně veřejná podpora Honzy Linharta v komunálních volbách 2014

Milý Honzo!

Za dobu posledních tří let, kdy jsme se potkávali v rámci ekologických aktivit, jsem poznal, že jsi člověk, který dokáže věnovat téměř veškerý svůj volný čas a většinu své energie věcem veřejným, především problémům ochrany přírody v Pardubicích a okolí, a to i tehdy, kdy z toho zjevně nemá sebemenší prospěch, ba spíše naopak. Velmi si tě za to vážím.

Býval jsi politikem a politikem opět chceš být a kandiduješ. Myslím, že by bylo hrozně dobře, aby ses do zastupitelstva dostal, protože jsem si jistý, že velmi dobře víš, že k dobré práci zastupitele patří mimo poctivost a neúplatnost i schopnost naslouchat hlasům občanů – nepolitiků a diskutovat s nimi otevřeně i tehdy (a hlavně tehdy), když mají jiný názor, nezadupávat menšinové názory do země, ale naopak je využít ve své práci. A chci věřit, že by ses podle toho choval i jako zvolený zastupitel.

Proto tobě osobně určitě dám ve volbách svůj hlas a byl bych rád, aby ses do zastupitelstva dostal.

S přáním všeho dobrého

Miroslav Seiner,
ekoterorista a stromoterorista