Volební program sdružení Patrioti Pardubice do městského zastupitelstva

Prioritou číslo 1 PATRIOTŮ PARDUBIC je spokojený spoluobčan.

Dovolujeme si Vás proto požádat o dočtení tohoto textu až do konce a vytvoření si vlastního svobodného názoru, zda jste s námi ve shodě. Děkujeme.

Všechno začíná a končí u peněz. Systém hospodaření, kdy odevzdáváme většinu vydělaných peněz do přerozdělovacího systému, je nejhorším způsobem, jak s nimi hospodařit. Proto se budeme zasazovat o snižování nebo rušení řady místních poplatků a daní, aby lidem zůstalo co nejvíce peněz pro užití podle jejich vlastní vůle. Daně a poplatky, které z pozice zastupitelů nelze ovlivnit, jsou navíc tak vysoké, že si všichni s velkou rezervou hradíme služby v takovém rozsahu, kterého se nám určitě nedostává.

Správa těchto finančních prostředků je rovněž velmi nákladná a zcela zbytečně zaměstnává takové množství osob, že se prakticky nevyplácí je vybírat.

PRIORITY

S městem je to stejné jako s bytem, domem nebo zahradou. Vyžaduje neustálou péči, starost a občas něco nového, aby nám nezevšednělo.

Priority každého z nás jsou jiné, proto jsme pro jejich řazení zvolili abecední pořadí.

BEZPEČNOST

Bezpečnost obyvatel je základní povinností státu. Vnitřní bezpečnost zajišťuje státní policie, v rámci města Městská policie, která má v první řadě působit preventivně.

Trváme na větší přítomnosti strážníků v ulicích Pardubic, hlavně v kritických lokalitách, kde hrozí riziko vandalismu a páchání trestné činnosti. Prioritou městských strážníků nesmí být vypisování pokutových bloků za nesprávné parkování, ale preventivní pochůzková činnost. Prevence, daná přítomností strážníků v ulicích, hlavně v nočních hodinách, je účinnější a výrazně lacinější, než řešení následků vandalismu a trestné činnosti.

Chceme ulice bezpečné pro řádné občany, ne pro výtržníky, vandaly a pachatele trestné činnosti.

DANĚ A MÍSTNÍ POPLATKY

Zasadíme se o zrušení poplatků za odvoz komunálního odpadu. Pro občany zajistíme zdarma parkovací kartu. Budeme usilovat, aby cena za vodné a stočné byla pod průměrem ČR. Prosadíme nulové jízdné pro mladistvé do 15 let a seniory nad 65 let.

DOPRAVA

Ožehavým tématem, které mnoha řidičům zvedá hladinu adrenalinu v krvi, je doprava.

V první řadě musíme vyřešit dopravu uvnitř města. Každý si podvědomě hledáme nejkratší cestu z místa A do místa B. V podmínkách Pardubic to znamená téměř vždy jet centrem.

Z toho důvodu je nejefektivnějším a nejrychlejším řešením zvýšit průchodnost několika klíčových míst. Víme, která to jsou a jak na to.

Pro výrazné snížení dopravního zatížení Pardubic je třeba maximálně využít stavbu komunikace R35. (Nákladní dopravu, například společností FOXCONN a MD Logistika, odkloní mimo Pardubice.)

FINANCE

Pokud by měl člověk dát na to, co slyší nebo čte v našich médiích, podlehl by dojmu, že smyslem života je odvádění daní. Není tomu tak, smyslem života je život sám. Peníze jsou ale nutné a stejně nutná je řádná péče o ně. Zvláště o ty veřejné, tedy společné, na které se většina z nás skládá, je třeba dbát mnohonásobně víc.

Budeme o ně řádně pečovat. Provedeme hloubkové audity fungování akciových společností ve vlastnictví nebo s účastí města či obvodů s cílem zajistit jejich maximální efektivitu. Pokud se ukáže, že se městu nevyplácí, zasadíme se o jejich likvidaci.

Vytvoříme finanční model fungování města nikoli na jedno volební období, jak bylo doposud zvykem, ale minimálně na dvacet let. Pouze tak je možné živý a rozvíjející se organismus, jakým město bezpochyby je, řádně spravovat.

Nebudeme se spoléhat a neustále odvolávat na tzv. evropské či jiné dotace. Budeme se snažit je v maximální možné míře čerpat, ale jen v případě, budou-li sloužit veřejně prospěšným věcem. Dotace totiž nejsou žádné dary, ale naše společné peníze, prošlé přerozdělovacím systémem. Město, pokud chce být moderní, suverénní a svébytné, musí umět hospodařit s prostředky, které samo vytvoří, nebo které mu jsou dány státním rozpočtem.

PODPORA MALÝCH PODNIKATELŮ

Nebudeme-li podporovat malé podnikatele, řemeslníky, obchodníky, restauratéry nebo poskytovatele nejširšího spektra služeb, život ve městě se stane nepříjemným. Město zaostane nejen finančně, ale hlavně společensky, morálně a mentálně.

Jedině malí podnikatelé vrátí aktivní život do skutečného centra města. Vytvoříme jim pro to podmínky. Umožníme „vystrčit" kavárny, obchody či restaurace do ulic, bez zbytečných omezení a přehnaných nájmů. Jsou tady pro nás. Oni se nám za to odvděčí tím, že město obživne a do jeho centra se vrátí společenský či veřejný život. Toto dělá město městem. Jinak budeme bydlet sice ve městě, ale žít de facto na samotách.

Takzvaný střední stav vždy byl, je a nadále musí být právě tou solí země, která vytváří kulturní hodnoty a životní styl. Podporujme tedy ty, které potkáváme v ulicích a jejichž služby využíváme a potřebujeme k životu.

ROZVOJ MĚSTA

Položme si otázku, co si pod tímto pojmem představujeme. Každý něco jiného. Snad se ale shodneme na tom, že než se pustíme do nových investic, tzv. na zelené louce, musíme nejprve dokončit, co je rozdělané, opravit zanedbané, smysluplně využít chátrající areály bývalých výrobních podniků uvnitř města, tzv. brownfields, a teprve poté si vymýšlet nové projekty. Uvnitř města je příliš mnoho objektů a ploch, kde se původní stavby mění v ruiny. Rekultivace těchto objektů a jejich nové využití bude tvrdá práce na řadu let. Proto je třeba začít hned, bez odkladů.

Obyvatele Pardubic tolik nezajímá, kam až se jednou město rozroste, ale jestli dobře funguje to, co tady již existuje.

ŠKOLSTVÍ

Školství, zdravotnictví a sociální jistoty - to jsou ta nejfrekventovanější předvolební témata. Město nemůže ani jednu z těchto problematik zásadně ovlivnit. Školství a zdravotnictví může ale podpořit třeba tak, že vytvoří benefiční programy pro učitele, středoškolské a vysokoškolské pedagogy nebo pro lékaře, aby získalo ty nejkvalitnější z nich pro své žáky, studenty a pacienty.

Důležitým tématem jsou mateřské školky. Mají nezastupitelnou roli v předškolní výchově a mladým maminkám umožňují vrátit se bez starostí o své děti do zaměstnání, což vede k finanční stabilitě mladých rodin.

V rámci možností budeme podporovat vytváření co nejlepších podmínek pro vědu a vzdělávání, a to již od základních škol. Naši podporu potřebuje především polytechnické a všeobecně odborné vzdělání, protože manuálně zručných a šikovných lidí bude brzy velký nedostatek. To je naší povinností pro budoucnost.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, KULTURA A SPORT

Využívání volného času, ať už pro kulturní vyžití, sport, poznávání, nebo jen povalování se s knížkou v parku, je individuální. Chceme podpořit zdravý rozvoj individualit a zároveň respektovat, že individuální je také právo se sdružovat, a to jak za účelem kulturní, tak i sportovní seberealizace. Budeme vám naslouchat a pokusíme se pomáhat realizovat vaše představy o využití volného času, kterého je málo, a proto s ním musíme dobře hospodařit.

ZDRAVOTNICTVÍ

Podporujeme rozvoj Pardubické krajské nemocnice, která je klíčovým zdravotnickým zařízením. Zároveň budeme podporou volnočasových aktivit rozvíjet prevenci každého z nás proti stresu a dalším negativním civilizačním vlivům.

PATRIOTI PARDUBIC

Kam patříme v zažitém pravolevém vidění světa? Ani tam, ani tam. Do komunální politiky toto dělení nepatří. My se díváme před sebe, do blízké i vzdálenější budoucnosti. A ta není napravo, ani nalevo od nás. A navíc, valnou většinu lidí toto dělení světa nezajímá, spíš irituje.

V případě, že díky Vám uspějeme, budeme hledat potenciální partnery podle jejich osobních schopností a také toho, jaká práce je za každým z nich vidět. Záleží tedy, jaké individuality ostatní účastníci tohoto volebního klání nabídnou.

PATRIOTI PARDUBIC nabízejí tým zkušených, vzdělaných, neustále na sobě pracujících a v dobrém slova smyslu životem otřískaných osob, které mají zájem, chuť i schopnosti pro naše město opravdu něco udělat.