Volební program sdružení Patrioti Pardubice do MO II – Polabiny

CO? PROČ? A JAK.

Pět priorit Patriotů Pardubic – obvod 2 Polabiny

S městským obvodem je to jako s bytem, domem a nebo zahradou. Vyžadují neustálou péči, úklid, údržbu, opravy a občas něco nového, aby nám nezevšedněly.

Priority každého z nás jsou jiné, proto jsme zvolili jejich abecední pořadí.

Co?

Bezpečnost

Proč? Chceme se po ulicích bezpečně pohybovat po celých 24 hodin denně a chceme účinnou prevenci proti rušení nočního klidu, vandalismu a krádežím.
Jak: Společně s Městskou policií najdeme cesty k posílení hlídek především v rizikových lokalitách, kde také prosadíme rozšíření kamerového systému. Omezíme pití alkoholických nápojů a kouření na veřejných místech.
Co?

Parkování a doprava

Proč? Pro rezidenty a obchodníky je nutné zajistit co nejkomfortnější parkování a je třeba zkvalitnit fungování MHD.
Jak: Budeme usilovat o zavedení školních autobusů a zkrácení intervalů MHD ve špičkách. Najdeme rezervy pro zvýšení počtu parkovací míst bez omezení zeleně.
Co?

Rozvoj obvodu a vstřícná radnice

Proč? Obvod je naším domovem a životním prostorem, ale je také součástí města a jako takový musí fungovat a rozvíjet se. Není městem ve městě. Proto budeme jednat v součinnosti s "velkou radnicí" a s ohledem na další městské obvody. Město je jeden organismus, jeden náš společný životní prostor.
Jak:

Vytvoříme co nejlepší podmínky pro malé podnikatele a trhovce, aby se obvod stal místem, kde se budeme cítit jako doma a kde budou dobré sousedské vztahy.

Fungování radnice podřídíme potřebám obyvatel.

Co?

Úklid, údržba a pořádek

Proč? Stejně jako o byt, tak i o veřejný prostor se musíme starat, jinak nám zchátrá, začne se rozpadat nebo zarůstat plevelem.
Jak: Zajistíme celoroční pravidelnou a odbornou údržbu všech veřejných ploch. Využijeme k tomu odborné firmy a brigádníky v součinnosti s Úřadem práce, naším cílem bude co nejefektivnější využití svěřených prostředků.
Co?

Volnočasové aktivity

Proč? Hlavně mladým lidem je třeba nabídnout smysluplné využití volného času. Jen tak je uchráníme před svody, jakými jsou kouření, alkohol, hrací automaty nebo drogy. Budeme věnovat velkou pozornost seniorům a vytvářet podmínky pro jejich příjemné a aktivní trávení zaslouženého odpočinku.
Jak: Budeme podporovat a navrhovat budování logicky vedených a bezpečných cyklostezek propojujících obvod s centrem, ale také cyklotras mířících do okolí obvodu. Budeme pečovat o rekreační a klidové plochy.

PATRIOTI PARDUBIC

Kam patříme v zažitém pravolevém vidění světa? Ani tam, ani tam. Do komunální politiky toto dělení nepatří. My se díváme před sebe, do blízké i vzdálenější budoucnosti, protože ta není napravo ani nalevo od nás. PATRIOTI PARDUBIC nabízejí tým zkušených, vzdělaných, neustále na sobě pracujících a v dobrém slova smyslu životem otřískaných osob, které mají zájem, chuť i schopnosti pro naše město opravdu něco udělat.