Volební program sdružení Patrioti Pardubice do MO III – Dubina

CO? PROČ? A JAK.

Pět priorit Patriotů Pardubic – obvod 3 Dubina

S městským obvodem je to jako s bytem, domem nebo zahradou. Vyžadují neustálou péči, úklid, údržbu, opravy a občas něco nového, aby nám nezevšedněly.

Priority každého z nás jsou jiné, proto jsme zvolili jejich abecední pořadí.

Co?

Bezpečnost

Proč? Chceme se po ulicích bezpečně pohybovat po celých 24 hodin denně a chceme účinnou prevenci proti rušení nočního klidu, vandalismu a krádežím.
Jak: Společně s Městskou policií najdeme cesty k posílení hlídek, především v rizikových lokalitách. Každá lokalita potřebuje „svého" strážníka, na kterého se mohou občané obracet.
Co?

Parkování a doprava

Proč? Pro rezidenty a obchodníky je nutné zajistit co nejkomfortnější parkování, zlepšit je třeba také dopravní obslužnost.
Jak: Najdeme rezervy pro parkování v ulicích. Propojíme cyklostezky a navážeme je na městskou síť. Posílíme autobusové linky číslo 8 pro lepší dostupnost polikliniky Vektor.
Co?

Rozvoj obvodu a vstřícná radnice

Proč? Obvod je naším domovem a životním prostorem, ale je také součástí města a jako takový musí fungovat a rozvíjet se. Není městem ve městě. Proto budeme jednat v součinnosti s "velkou radnicí" a s ohledem na další městské obvody. Město je jeden organismus, jeden náš společný životní prostor.
Jak: Budeme spolupracovat s „velkou radnicí" na čerpání finančních dotací na revitalizaci sídliště Dubina. V areálu na Hůrkách podpoříme pouze projekt zaměřený na bytovou výstavbu, služby, sportoviště a volně přístupnou zeleň. Budeme usilovat o územní plán jasně stanovující pravidla výstavby s ohledem na zachování charakteru existující zástavby.
Co?

Úklid, údržba a pořádek

Proč? Stejně jako o byt, tak i o veřejný prostor se musíme starat, jinak zchátrá, začne se rozpadat nebo zarůstat plevelem.
Jak: Zajistíme celoroční pravidelnou a odbornou údržbu všech veřejných ploch. Využijeme k tomu odborné firmy a brigádníky v součinnosti s Úřadem práce, naším cílem bude co nejefektivnější využití svěřených prostředků.
Co?

Volnočasové aktivity

Proč? Hlavně mladým lidem je třeba nabídnout smysluplné využití volného času. Jen tak je uchráníme před svody, jakými jsou kouření, alkohol, hrací automaty nebo drogy. Budeme věnovat velkou pozornost seniorům a vytvářet podmínky pro jejich příjemné a aktivní trávení zaslouženého odpočinku.
Jak: Podpoříme výstavbu a údržbu dětských hřišť, vytvoření volnočasového centra pro maminky s dětmi, zřízení volně přístupných sportovišť pro naše občany a instalaci nových venkovních „strojů" na cvičení v lokalitách Slovany, Drážka a Dubina. Naší prioritou je také podpora aktivního života našich seniorů.

PATRIOTI PARDUBIC

Kam patříme v zažitém pravolevém vidění světa? Ani tam, ani tam. Do komunální politiky toto dělení nepatří. My se díváme před sebe, do blízké i vzdálenější budoucnosti, protože ta není napravo ani nalevo od nás. PATRIOTI PARDUBIC nabízejí tým zkušených, vzdělaných, neustále na sobě pracujících a v dobrém slova smyslu životem otřískaných osob, které mají zájem, chuť i schopnosti pro naše město opravdu něco udělat.